ESCOLA ESPORTIVA

SOCIETAT CORAL COLON


Bibliografia bàsica per nivells de formació     Continuar llegint-ho

 

Escacs per a tothom. Iniciació 1

Desenvolupa els continguts bàsics necessaris per a jugar una partida completa.

La dificultat de les solucions és a una jugada i l’alumne les indica amb una fletxa perquè encara no s’utilitza l’anotació de jugades.

 

Escacs per a tothom. Iniciació 2

Ensenya l’anotació d’una partida i introdueix els conceptes d’obertura, mig joc i finals amb els recursos tàctics respectius.

La dificultat de les solucions és a una o dues jugades, en funció del tipus d’exercici.

 

Escacs per a tothom. Intermedi 1

Introdueix conceptes d’estratègia en l’obertura i amplia el repertori de recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida.

La dificultat de les solucions, en els temes d’ampliació, és a dues o tres jugades.

 

Escacs per a tothom. Intermedi 2

A més de continuar ampliant els recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida, s’introdueix la valoració de posicions.

El nivell de dificultat és de dues o tres jugades.

 

Escacs per a tothom. Avançat 1

Introdueix la teoria d’obertures. Es comença l’elaboració de plans a partir de la valoració.

S’aprofundeix en el joc defensiu, i s’amplia el repertori de recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida.

 

Escacs per a tothom. Avançat 2

S’aprofundeix en la teoria d’obertures i en l’estructura de peons. S’introdueixen els sacrificis posicionals.

Es continua ampliant el repertori de recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida.