ESCOLA D'ESCACS

SOCIETAT CORAL COLON

Metodologia

   La nostra proposta

1 Nivell iniciació
2 Nivell perfeccionament
3 Nivell tecnificació

 

      El nostre mètode

Nostra metodologia, estructurada per edats i nivells de coneixement, combina l'ensenyament tradicional amb les noves tecnologies.
A les escoles generalment es donen dos nivells de formació:

1. Iniciació: No necessita coneixements previs.

Es pretén que els alumnes aprenguin i gaudeixin amb els escacs, coneguin les seves normes i siguin capaces de jugar amb rellotge i anotar una partida.

2. Perfeccionament: En aquest curs la majoria dels alumnes realitzen certes competicions i es busca que els alumnes s'introdueixin al món de les obertures i coneguin els conceptes bàsics de mig joc i finals.

 

 

       Avaluació de l'activitat

Avaluació diagnòstica: coneixements previs i objectius que volen aconseguir.

Avaluació formativa: avaluació en procés d'aprenentatge comprensió i adquisició de coneixements.

Avaluació final: la seva finalitat és mostrar el recorregut que s'ha realitzat en finalitzar la formació.

 

      Recursos

·         Recursos didàctics:

Utilització de diferents recursos didàctics en funció de les necessitats individuals i necessitats del grup, així com de les possibilitats que ofereix l'espai.
- Explicacions
- Partides amistoses
- Escacs i informàtica
- Llibre escolar
- Fitxes diverses
- Campionat de classe
- Activitats alternatives amb el tauler
- Anàlisi de posicions
- Discussió de moviments
- Comentar partides

- Resolució de problemes
- Treball en grup
- Estudi de partides reals
- Mini-Tornejos

·         Recursos Materials:

Jocs d'escacs, taulers, peces,….

Recomanació de material bibliogràfic en funció de necessitats i interessos personals:
    • Per ampliar coneixements teòrics sobre escacs
    • Per conèixer altres experiències
    • Lectures entretingudes sobre escacs
    • Manuals per realitzar consultes
    • Revistes especialitzades
    • Recursos i programes en internet

 

      Participació en activitats internes i externes

§  Campionats escolars

§ ...

      Altres serveis que oferim

§  Presencials, per a nens des de set a setze anys.

§  Ensenyament on-line.

§  Cursos d'especialització per a clubs.

§  Classes particulars.

§  Classes d'escacs per adults.

 

      Seguiment de l'activitat

Des de la coordinació de l'activitat es realitzaran accions i dirigides al seguiment de l'activitat:
• Comunicacions amb responsables de AMPAS
• Comunicacions amb monitors
• Elaboració d'informes